ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
1. เว็บไซต์
1.1 การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน การใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลา หากเราดำเนินการเช่นนั้น เงื่อนไขการใช้งาน การตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตรงโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้
1.2 ข้อตกลงของผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเว็บไซต์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการและเว็บไซต์

2. การเป็นสมาชิก
2.1 คุณสมบัติ คุณต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริการหรือใช้เว็บไซต์นี้ได้ เมื่อใช้เว็บไซต์ คุณรับรอง ยอมรับ และรับประกันว่าคุณมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการทำข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด
2.2 การสร้างสัญญา เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณได้ทำสัญญากับเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่งอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย
2.3 การเป็นสมาชิก
(a) คุณสามารถเป็นสมาชิกของบริการฟรีได้ การเป็นสมาชิกจะทำให้คุณมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
(b) คุณรับทราบและยอมรับว่าเพื่อปกป้องผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ คุณต้องไม่สมัครหรือเป็นสมาชิกหากคุณเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีอาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาร้ายแรง เมื่อสมัครสมาชิก คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าคุณไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีอาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาร้ายแรง และคุณไม่เคยถูกลงบันทึกจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ
(c) คุณรับทราบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้ หรือดำเนินการตรวจคัดกรองทางอาญาของผู้ใช้เป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองประวัติสมาชิกทุกคนเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ละเมิดการรับรองใดๆ และเพื่อตรวจสอบการรับประกันใดๆ ที่เป็นเท็จ คุณยินยอมให้เว็บไซต์ทำการตรวจสอบดังกล่าวและเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณหากคุณละเมิดการรับรองใดๆ หรือการรับประกันของคุณได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ
2.4 แผนการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียม แผนการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่หน้า "พอยท์" (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
2.5 การชำระเงิน
(a) ในขณะที่บริการบางอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย คุณรับทราบว่าบริการแบบชำระเงินมีให้ใช้งานเฉพาะบางสมาชิกเท่านั้น
(b) ในกรณีที่มีกิจกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัย เราขอสงวนสิทธิในการระงับการชำระเงินชั่วคราวหรือถาวร เพื่อรายงานกิจกรรมที่ผิดปกติดังกล่าวและ/หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม
2.6 ข้อกำหนดในการใช้บริการการชำระเงิน เมื่อใช้บริการการชำระเงินของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้บริการการชำระเงินเหล่านั้น
2.7 ความปลอดภัยของรหัสผ่าน ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนสมาชิก คุณจะต้องเลือกรหัสผ่าน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกรหัสผ่านที่ไม่สามารถเดาได้ง่ายและการรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย และตกลงที่จะไม่ถ่ายโอนหรือขายต่อการใช้หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณต่อบุคคลที่สามใดๆ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีและคุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ
2.8 การยืนยันตัวตน การยืนยันตัวตนของสมาชิกนั้นจะต้องใช้ตัวตนถ่ายภาพคู่กับประกาศหรือหน้าโปร์ไฟล์ของตนเพื่อทำการยืนยันตัวตน

3. บริการ บริการนี้เป็นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่ได้กำลังมองหามิตรภาพหรือความสัมพันธ์ บริการนี้ไม่ใช่บริการจัดงานแต่งงาน บริการค้นหาเจ้าสาวตามสั่ง หรือบริการจัดหาคู่ เว็บไซต์ไม่มีภาระผูกพันในการเป็นนายหน้าจัดหาสมาชิกรายอื่นๆ ให้สำหรับคุณ

4. การใช้บริการ
4.1 ความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับทราบว่าการใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
4.2 ข้อมูลที่ถูกต้อง คุณรับรอง รับประกัน และรับผิดชอบว่าข้อมูลและภาพถ่ายที่คุณให้แก่บริการ เว็บไซต์ และเว็บไซต์มีความถูกต้องทุกประการ ไม่ละเมิดข้อตกลงนี้ และไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ นอกจากข้อจำกัดข้างต้น คุณจะต้องไม่ส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของเราด้วยภาพใดๆ ที่มี:
  • ภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ
  • ภาพลามกอนาจาร
  • ภาพของวัตถุอื่นๆ ที่ไม่มีคุณอยู่
4.3 ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ คุณยอมรับว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ และเราอาจใช้เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด หากการใช้ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยินยอมให้เว็บไซต์ ใช้เนื้อหาหรือข้อมูล (รวมถึงข้อมูลประวัติ รูปถ่าย วิดีโอ) คุณรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้จะพร้อมใช้งานสำหรับการอ่านของสมาชิกหรือผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์
4.4 ข้อมูลมีให้บริการในต่างประเทศ
(a) ข้อมูลประวัติใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราจะสามารถเข้าชมได้แบบสาธารณะในประวัติของคุณโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของผู้เข้าชม เมื่อสร้างประวัติคุณรับทราบว่าผู้รับในต่างประเทศจะสามารถเข้าชมประวัติของคุณได้
(b) เว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั่วโลกซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอยู่
4.5 การมอบหมายลิขสิทธิ คุณยอมรับว่าลิขสิทธิทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์นั้นได้ถูกมอบหมายให้กับเว็บไซต์เพื่อการใช้งานภายในขอบเขตของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่โพสต์ ส่ง หรือให้เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์คือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และคุณรับประกันว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ให้เป็นงานต้นฉบับของคุณและไม่ได้มาจากบุคคลที่สาม
4.6 การเข้าถึงทางกฎหมาย คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณและการใช้บริการนั้นไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
4.7 การเปิดรับไวรัส คุณต้องใช้ความระมัดระวังของคุณเองเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อไวรัส รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือการแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ
4.8 เนื้อหาของประวัติ
(a) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของประวัติ ข้อความ วิดีโอ และการบันทึกเสียง และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสามารถอัปโหลดไปยังบริการหรือส่งต่อไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ของบริการ
(b) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัปโหลดหรือโพสต์ลงในประวัติของคุณหรือเว็บไซต์ใดๆ ด้วยเนื้อหาที่:
(i) เป็นการล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ดูหมิ่นดูหมิ่นดูแคลน ข่มขู่คุกคาม ก่อกวน เหยียดเชื้อชาติ ไม่เหมาะสม หรือไม่สมควรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือ
(ii) แสดงให้เห็น อธิบาย ระบุ หรือกล่าวถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวคุณ
4.9 การโต้ตอบกับสมาชิก คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบกับสมาชิกคนอื่นๆ ของบริการ
4.10 การสัญญาว่าจะไม่กระทำการ คุณรับรอง รับประกัน และให้สัญญาว่า:
(a) คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับผ่านบริการนี้ให้กับทุกคนโดยก่อนได้รับอนุญาตจากบุคคลที่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับคุณ
(b) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อมีส่วนร่วมในรูปแบบของการล่วงละเมิดหรือพฤติกรรมก้าวร้าวใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเผยแพร่เนื้อหาที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม คุกคามข่มขู่ หยาบคาย ลามกอนาจาร ก่อกวน กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทางเพศและ/หรือทางเชื้อชาติ รวมถึงแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว)
(c) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศของกลุ่ม หรือร้องขอการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในความสัมพันธ์นอกสมรส หรือเพื่อเรียกร้องหรือมีส่วนร่วมในการค้าประเวณีหรือกิจกรรมอื่นๆ
(d) คุณจะไม่แอบอ้างเป็นบุคคลใดหรือบิดเบือนข้อมูลอายุหรือสถานภาพการสมรสหรือข้อมูลสถานที่ในประวัติของคุณซึ่งเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในทางใดทางหนึ่ง
(e) คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บสะสมที่อยู่ไอดีไลน์หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของผู้ใช้รายอื่นจากบริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น หรือใช้บริการเพื่อส่ง "สแปม" จดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ หรือมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลติดต่อที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก
(f) คุณจะไม่ใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
(g) คุณจะไม่ขอหรือพยายามขอเงิน บัญชีธนาคาร หรือรายละเอียดบัตรเครดิต หรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นความลับจากสมาชิกหรือผู้ใช้รายอื่นของบริการหรือเว็บไซต์
(h) คุณจะไม่ส่งเงินหรือให้ข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลใดๆ ที่คุณสื่อสารด้วยหรือพบผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (ทางการเงินหรืออื่นๆ) ที่คุณได้รับจากการกระทำเช่นนี้ คุณตกลงที่จะรายงานทุกคนที่พยายามขอเงินหรือรับข้อมูลทางการเงินโดยติดต่อแอดมินเว็บไซต์หรือผู้ดูแลได้ที่กลุ่ม telegram
(i) คุณจะไม่ชักชวนหรือพยายามขอรหัสผ่านจากสมาชิกคนอื่นๆ
(j) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อแจกจ่าย ส่งเสริม หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีการเรี่ยไรเงินทุน การโฆษณา หรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการ
(k) คุณจะไม่ก่อกวนผู้อื่นโดยพยายามสื่อสารต่อไปกับคนที่ขอให้คุณยุติการสื่อสารอย่างชัดเจน
(l) คุณจะไม่โพสต์หรือส่งเนื้อหาที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดหรือทำลายการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
(m) คุณจะไม่โพสต์หรือส่งข้อมูลการติดต่อใดๆ ในลักษณะใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสไอดีแมสเซ็นเจอร์ ชื่อผู้ใช้ Facebook URL หรือชื่อเต็มผ่านข้อมูลที่โพสต์แบบสาธารณะ
(n) คุณจะไม่ใช้บอทที่ไม่ใช่มนุษย์หรือแบบอัตโนมัติเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ
(o) คุณมีอายุมากกว่า 20 ปี สมาชิกทุกคนในเว็บไซต์ของเราจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี เว็บไซต์จะไม่อดทนต่อการกระทำของสมาชิกทุกคนในการเข้าร่วมรูปแบบใดๆ ในไซเบอร์เซ็กซ์ การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อได้รับแจ้งถึงการสื่อสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์ เราอาจรายงานรายละเอียดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
4.11 การแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ
(a) เว็บไซต์เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณพบเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ซึ่งคุณสงสัยว่าเป็นของคุณหรือบุคคลที่สามและเนื้อหานั้นถูกแสดงในลักษณะที่ละเมิดหรือดูเหมือนว่าจะละเมิดลิขสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของคุณ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโดยการให้ข้อมูลต่อไปนี้ให้กับเว็บไซต์:
4.12 การใช้รูปภาพ เมื่อให้ภาพถ่าย สื่อ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ กับเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์อาจ:
(a) ทำซ้ำ ใช้ คัดลอก ดำเนินการ แสดง แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากสื่อ ข้อมูล หรือเนื้อหา
(b) จัดเตรียมงานดัดแปลงหรือรวมเข้ากับงานอื่นและสื่ออื่นๆ เช่นสื่อ ข้อมูล และเนื้อหา
4.13 การสมรสจากการค้นหาเจ้าสาวตามสั่ง เว็บไซต์นี้ไม่และจะไม่ถูกนำไปช่วยเหลือ จัดหา ส่งเสริม หรือให้บริการการจับคู่การสมรสจาก "การค้นหาเจ้าสาวตามสั่ง" ให้กับผู้ใช้ คุณรับทราบว่าเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่อาจห้ามโฆษณาบริการจับคู่การสมรสหรือการเชิญชวนให้บุคคลเข้าร่วมการสมรส หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ เบลารุส หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ห้ามการให้บริการการจับคู่สมรสกับผู้ที่ทำนายอยู่ในที่นี้ คุณรับรอง รับประกัน และให้สัญญาว่าคุณจะไม่ใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เพื่อละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ห้ามจับคู่การสมรส คุณรับทราบและยอมรับว่าการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการจับคู่การสมรสเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และรับทราบและยอมรับว่าคุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับการละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ห้ามจับคู่การสมรส
4.14 ข้อจำกัดด้านอาณาเขต บริการของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้ได้
(i) โดยผู้อยู่อาศัยในคิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย สาธารณรัฐเบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย ดินแดนที่สหพันธรัฐรัสเซียยึดครอง หรือประเทศอื่นใดที่สหรัฐฯ และ/หรือสหภาพยุโรปสั่งห้ามสินค้า; หรือ
(ii) โดยใครก็ตามที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือในตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โดยการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ใน อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นคนชาติหรือผู้พำนักในประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือในรายการใดๆ ดังกล่าว

5 ข้อมูล
5.1 การตรวจสอบข้อมูล เราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบประวัติ ข้อความแชท ข้อความแมสเซนเจอร์ วิดีโอ และการบันทึกเสียงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการในระดับสูงสุดและรับรองสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคุณเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 การแก้ไขข้อมูล แม้ว่าเราจะไม่และไม่สามารถตรวจสอบข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์หรือส่งโดยสมาชิกของบริการทั้งหมดได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของข้อความหรือเนื้อหาเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันในการลบ เพื่อนย้าย หรือแก้ไขข้อความหรือเนื้อหา (รวมถึงประวัติ ข้อความ วิดีโอ และการบันทึกเสียง) ที่เราเห็นสมควรว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนี้หรือไม่เป็นที่ยอมรับ
5.3 ความปลอดภัยของข้อมูล น่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เราหรือที่เราส่งไปยังบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา ดังนั้นคุณรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งถึงเรานั้นนถูกส่งด้วยความเสี่ยงของคุณเอง คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตทั้งภายในและภายนอกเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่โดยดังกล่าวไม่ได้มีความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับที่มีอยู่ในประเทศของคุณถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขตอำนาจศาลดังกล่าวไม่ได้มีความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับที่มีอยู่ในประเทศของคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนคำยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลาตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เมื่อเราได้รับการส่งของคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

6. การใช้งานที่จำกัด เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ธุรกิจ กลุ่ม องค์กร และบริษัทถูกห้ามจากการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณได้รับอนุญาตให้พิมพ์สำเนาของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ เว้นแต่จะมีการห้ามพิมพ์ไว้อย่างชัดแจ้ง

7. การตลาดทางตรง คุณยอมรับและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าเว็บไซต์อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลาตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

8. การสื่อสาร เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมไปยังบริการหรือผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ

9. โฆษณา
9.1 ความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณา (ถ้ามี) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (รวมถึงการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา) เป็นของผู้โฆษณาแต่เพียงผู้เดียว การจัดวางโฆษณาดังกล่าวไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้โฆษณาโดยเว็บไซต์ ผู้โฆษณาแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการแสดงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

10. การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์รักษาสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการและเว็บไซต์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง
10.1 ลิขสิทธิ ลิขสิทธิในบริการและเว็บไซต์ (รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน การบันทึกเสียง และซอฟต์แวร์) เป็นกรรมสิทธิหรือให้สิทธิโดยเว็บไซต์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิปี 1968 (Cth) และกฎหมายที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ และยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ คุณจะต้องไม่:
(a)ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย พิมพ์ แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากส่วนใดๆ ของบริการหรือเว็บไซต์ หรือ
(b)ทำการค้าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากส่วนใดๆ ของบริการหรือเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเสียก่อน
10.2 เครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น งานหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ติดแนบสัญลักษณ์ ™ หรือ ® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หากคุณใช้เครื่องหมายทางการค้าใดๆ ที่เว็บไซต์เป็นเจ้าของในการอ้างอิงกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา คุณต้องรวมคำแถลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีต่อเว็บไซต์ คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของเรา:
(a) กับในหรือทั้งหมดหรือบางส่วนของเครื่องหมายการค้าของคุณเอง
(b) โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ใช่ของเรา
(c) ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสน ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง หรือ
(d) ในลักษณะที่สร้างความเสื่อมเสียแก่เรา หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการและเว็บไซต์)

11. คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว เราดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว ที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเราอาจแก้ไขเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการดำเนินงานของเรา คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลาตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามใด ๆ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ (เว้นแต่ว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้รับการอ้างถึงโดยเฉพาะในนโบายความเป็นส่วนตัวของเรา)

12. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด
12.1 ไม่มีการรับผิดต่อความสูญเสีย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ซึ่งคุณอาจประสบโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านทางบริการหรือเว็บไซต์ เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้:
(a) เว็บไซต์ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม เบื้องต้น อุบัติเหตุ พิเศษ หรือสิ่งที่ตามมา ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของคุณ หรือจากความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้บริการหรือเว็บไซต์ หรือข้อมูลและบริการอื่นๆ ที่ได้รับผ่านบริการหรือเว็บไซต์ หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญา ความประมาท หรือความเลินเล่ออื่นๆ การจำกัดความรับผิดที่เข้มงวด หรืออื่นๆ ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(b) เว็บไซต์ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งให้กับบริการหรือเว็บไซต์ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในทางที่ผิดซึ่งคุณส่งไปยังบริการหรือเว็บไซต์โดยสมาชิกหรือผู้ใช้รายอื่น
(c) เว็บไซต์ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการดำเนินการของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย

13. คำเตือนเฉพาะเกี่ยวกับการหาคู่ออนไลน์
13.1 ความเสี่ยง คุณรับทราบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหาคู่ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวกับบุคคลที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือบุคคลที่กระทำการหลอกลวงโดยเจตนาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอาชญากรรม คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อสื่อสารกับหรือพบปะกับผู้ใช้รายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะพบปะด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณตกลงที่จะอ่านเคล็ดลับความปลอดภัยในการหาคู่ออนไลน์ของเราก่อนที่จะใช้บริการ
13.2 ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของสมาชิก คุณรับทราบว่าการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เว็บไซต์ไม่สามารถและไม่รับประกันว่าสมาชิกหรือผู้ใช้บริการแต่ละรายเป็นบุคคลที่เขาหรือเธออ้างว่าเป็น นอกจากนี้เว็บไซต์ไม่สามารถและไม่รับประกันว่าประวัติของสมาชิกมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง หรือสมบูรณ์ ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในการติดต่อกับสมาชิกหรือผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่นๆ

14. การยกเลิกการเป็นสมาชิก
14.1 ข้อตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับสมาชิก ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณเป็นสมาชิกของบริการหรือในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์
14.2 การยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยคุณ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณจะไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก (ถ้ามี) ของคุณจากการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ
14.3 การยกเลิกการเป็นสมาชิกของโดยเรา เราอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและการเข้าถึงบริการของคุณได้ตลอดเวลาหากเราพิจารณา (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ ค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาหลังจากการยกเลิกจะถูกคืนให้คุณหลังจากหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือความสูญเสียที่เว็บไซต์ได้รับจากการเป็นสมาชิกของคุณ
14.4 การปิดการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน เราอาจปิดการใช้งานบัญชีของคุณหากคุณไม่ได้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน

15. ทั่วไป
15.1 ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ หากความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา
15.2 ไม่ได้สละสิทธิ หากเราสละสิทธิใดๆ ที่มีให้แก่เราภายใต้เงื่อนไขการใช้งานในครั้งเดียว สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิทธิเหล่านั้นจะถูกสละโดยอัตโนมัติในโอกาสอื่นๆ
15.3 การเป็นโมฆะบางส่วน หากเงื่อนไขการใช้งานใดๆ เหล่านี้ถูกจัดว่าเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขการใช้งานที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
15.4 ภาษาของข้อตกลง ภาษาของข้อตกลงนี้เป็นภาษาไทย คุณยอมรับว่าการแปลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้กับการแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้
15.5 การเปลี่ยนแปลง เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศบนเว็บไซต์ การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการประกาศดังกล่าวจะแสดงว่าคุณตกลงที่จะได้รับการผูกมัดตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติม
15.6 การมอบหมาย คุณต้องไม่มอบหมายสิทธิใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเว็บไซต์ให้กับบุคคลที่สาม เว็บไซต์มีสิทธิที่จะมอบหมายสิทธิและภาระผูกพันใดๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้หรือต่อการบริการให้กับบุคคลที่สาม ตามการเลือกของเว็บไซต์ ในกรณีที่ภาระหน้าที่ของเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงนี้ถูกแบกรับโดยบุคคลที่สาม เว็บไซต์จะได้รับการยกเว้นความรับผิดใดๆ และทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้
15.7 ความสัมพันธ์ คุณตกลงว่าจะไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ตัวแทนระหว่างคุณกับเว็บไซต์อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของคุณ

16. คำนิยาม ในเงื่อนไขการใช้งาน นิพจน์ต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:
"การเรียกร้อง" หมายถึง การเรียกร้อง ความต้องการ การรักษา การฟ้องร้อง การบาดเจ็บ ความเสียหาย การสูญเสีย ราคา ความรับผิด การกระทำ การดำเนินการ สิทธิในการดำเนินการ การเรียกร้องการชดเชยหรือการชดใช้หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยหรือที่ถูกดำเนินการหรือกู้คืนโดยหรือต่อบุคคล อย่างไรก็ตามเกิดขึ้นและไม่ว่าจะยืนยันหรือไม่ยืนยัน หรือทันที ในอนาคตหรือโดยบังเอิญ
"ทำให้เป็นเชิงพาณิชย์" หมายถึง การใช้ประโยชน์ ทำตลาด ส่งเสริม พัฒนา ผสานรวม วิจัย ขาย และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อผลกำไรหรือรางวัล
"เว็บไซต์" หมายถึง พื้นที่ หรือ ทีมบริหารงานของเว็บไซต์ fiwfans
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ ('เจ้าของข้อมูล') บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ้างอิงถึงข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวบุคคล ข้อมูลสถานที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์คือหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
"พอยท์" หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ให้บริการสำหรับสมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์โดยมีการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง
"คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว" หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
"บริการ" หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการสำหรับสมาชิกผ่านเว็บไซต์
"ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรมของคุณ ข้อมูลทางพันธุกรรมและชีวภาพเพื่อจุดประสงค์เฉพาะของการระบุตัวตนบุคคลธรรมดา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตด้านเพศหรือรสนิยมทางเพศของคุณ
"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์นี้ซึ่งได้รับการเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้จัดการเว็บไซต์
"ไซด์ไลน์" อาจหมายถึง งานเสริม หรือ งานไซด์ไลน์ คือ งานที่ทำนอกเหนือจากงานประจำ โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"เด็กเอ็น" หมายถึง ย่อมาจากเอ็นเตอร์เทนเนอร์ ผู้ให้ความสนุกสนานในงานรื่นเริง หรือ อีเว้นท์กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเฉลิมฉลอง โดยพูดคุย พูดตลก ระบายความรู้สึก เต้น ร้อง เป็นบริกรในงานเลี้ยง โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"นวดผ่อนคลาย" หมายถึง กิจกรรม หรือ กิจการ หรือ ผู้มีความสามารถด้านการนวดร่างกาย กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้ผ่อนคลาย ไม่ปวดเมื่อย โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"รับจ้างเที่ยว" หมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ต้องการรับจ้าง ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่จะตกลงกันกับอีกฝ่าย เช่น ต้องหาคนพาไปเที่ยวที่ห่างไกลภูมิลำเนา โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"แฟนเช่า" หมายถึง บุคคล 2 คน ตกลงเพิ่มความสัมพันธ์ เป็นแฟนกัน โดยคิดค่าจ้างเป็นชั่วโมง หรือ วันแล้วแต่ตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"บาร์โฮส" หมายถึง ผู้ชายที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้หญิงด้วยการพูดคุย ปลอบโยน หรือ เต้นร้อง และ อื่นๆ ที่ช่วยให้อีกฝ่ายมีความสุข โดยไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"แลกคู่" หมายถึง การพบปะ ของกลุ่มคน มากกว่า 2 คนขึ้นไป พบปะกับผู้ใช้บริการอีกจำนวนนึง เพื่อสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดมุมมอง ความคิดที่แปลกใหม่ หรือ เที่ยวเป็นกลุ่ม โดยยึดถืออยู่บนความสงบเรียบร้อย ไม่มีเรื่องกิจกรรมทางเพศ หรือ สิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
"เงื่อนไขการใช้งาน" หมายถึงเงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อตกลงระหว่างคุณกับเว็บไซต์
"เรา" และ "ของเรา"ทั้งหมดนี้อ้างถึงเว็บไซต์
ประกาศก่อนสร้างโพสต์
ต้องทำการ "ยืนยันตัวตน" ก่อนสร้างโพสต์ทุกครั้ง
* การอนุมัติโพสต์และ "ยืนยันตัวตน" ก่อนแสดงโพสต์ มีจุดประสงค์เพื่อ

- ป้องกันมิจฉาชีพ, การฉ้อโกง ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อนักท่องเที่ยวและเว็บไซต์ได้
- ป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่น (โพสต์ปลอม)
- ป้องกันรูปภาพสุ่มเสี่ยง (โป้) หรือมีการโชว์ส่วนสำคัญ ซึ่งต้องมีการ Censor ทุกครั้ง

ประกาศห้ามขายบริการทางเพศ

fiwfans เป็น platform online ที่ไว้ใช้งานสำหรับการหาคู่ และรับจ้างเป็นแฟน สำหรับผู้ที่รู้สึกเหงา ไม่มีแฟน เท่านั้น ทางเราไม่อนุญาตให้มีการติดต่อ เพื่อรับงานขายบริการทางเพศใดๆ อีกทั้ง ทางเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเป็น Social Media Online และเราห้ามอย่างเด็ดขาดในการโอนเงิน หรือ จ่ายเงินค่าจ้างโดยที่ยังไม่เคยได้พบเจอกัน

ประกาศอีกครั้ง - ห้ามซื้อ ขาย บริการทางเพศ หากพบเจอ จะถูกปลดบัญชีถาวร

ผู้โพสต์ภาพทุกคนต้องมีการเซ็นเซอร์

การโพสต์ภาพใน fiwfans เป็นการลงข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจจ้างบริการเป็นแฟน จากไซด์ไลน์ ต่างๆ ได้เห็นภาพก่อนตัดสินใจที่จะคุยกัน หากเป็นภาพสุ่มเสี่ยง หรือมีการโชว์ส่วนสำคัญ ควรที่จะต้องมีการ Censor ก่อนการลงทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่น และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับศีลธรรมอันดี

ข้อความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกแบน

ข้อความเกี่ยวกับการร่วมเพศต่างๆ จะไม่ถูกอนุญาตให้มีการลง ในเว็บไซด์แห่งนี้ และข้อความต่างๆ ผู้ลงข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว ข้อความการแสดงความต้องการทางเพศ การร่วมหลับนอน หรือข้อความลามกต่างๆ ไม่อนุญาตให้มีการลงบนเว็บไซด์แห่งนี้ ผู้พบเห็นสามารถติดต่อ Admin เพื่อให้มีการลบข้อมูลอนาจารได้