จัดอันดับ

Comming soon..
แสดง อันดับ

วิธีการได้รับยศ

ranking
ระดับอนุบาล
ระดับเริ่มต้น
ranking
ระดับประถม
1-5 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
ระดับมัธยมต้น
6-10 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
ระดับมัธยมปลาย
11-20 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
ระดับปริญญาตรี
21-35 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
ระดับปริญญาโท
36-50 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
ระดับปริญญาเอก
51-75 คะแนน จากแอดมินกามเทพ
ranking
สำเร็จการศึกษา
76+ ( ตั้งแต่ 76 ขึ้นไป จะเป็นการติดดาวไปเรื่อยๆ )